Preview Mode Links will not work in preview mode

בריאות אושר וכושר


פודקסט הבריאות של סער בויום

Nov 29, 2021

מהי תופעת יושבנות היתר?

יושבנות היתר הינה אחת התופעות המטרידות של המאה ה-21 ובמיוחד בזמני הקורונה, אנשים מרבים לעבוד מהבית, לא מזזים את הגוף, יושבים שעות מרובות מול המסך ובעיות הבריאות באות בזו אחר זו.

זיו בויום, מנהל הסחר של חברת נאוה בריאות ומאמן כושר אישי יסביר לנו על תופעת יושבנות היתר, מה ניתן לעשות כדי לצמצם אותה ואיזה יתרונות יש באימון אנ-אירובי.

קישור לאינסטגרם של זיו :

https://www.instagram.com/zivbuium/