Preview Mode Links will not work in preview mode

בריאות אושר וכושר

פודקסט הבריאות של סער בויום

Aug 31, 2022

הוא מנכל ובעלים של קבוצת בלאנס , אב ל4 ,  אחד מהילדים מיוחד.


יש לנו תחביב משותף שמאזן את הרוח והנפש שזה כמובן נגינה.
 
והיום נדבר על 
 
- ילד מיוחד, האם זה סוף העולם? האם צריך לעצור את...


Aug 12, 2022

איך זה להיות הורים לילדים על הרצף ולשרוד כדי לספר
 
הפרק מומלץ לכל הזוגות המעורבים ו או לצברים שרוצים להבין יותר את יוצאי חבר העמים.
 
בפרק הכי מצחיק ( בנתיים) של פודקאסט בריאות...