Preview Mode Links will not work in preview mode

בריאות אושר וכושר

פודקסט הבריאות של סער בויום

Nov 30, 2021

להיות הורה מעצים לילד עם מגבלה רפואית !!!

הרגע הזה שאנו מקבלים את הבשורה שהילד שלנו מתמודד עם אפילפסיה או מגבלה רפואית - זה רגע מטלטל ומשנה חיים.

לגדל ילד עם התמודדות רפואית כמו...


Nov 29, 2021

מהי תופעת יושבנות היתר?

יושבנות היתר הינה אחת התופעות המטרידות של המאה ה-21 ובמיוחד בזמני הקורונה, אנשים מרבים לעבוד מהבית, לא מזזים את הגוף, יושבים שעות מרובות מול המסך ובעיות...