Preview Mode Links will not work in preview mode

בריאות אושר וכושר

פודקסט הבריאות של סער בויום

Sep 3, 2021

מה הקשר בין מתכות כבדות וסרטן? כיצד אותן מתכות כבדות משפיעות על בריאות ילדנו?

00:00-00:22 - דבר פתיחה, פתיח ומתחילים

0:22-1:50-הצגת המחקר , המעורבים ופרסומו במדיה.

3:50-1:50- מסקנות - זיהום...


Aug 19, 2021

פרק 3 בפודקאסט בריאות אושר וכושר עוסק בטיפול בסטרס וחרדה עי CBT ואיזון מינרלים , הזמנו את גוש גולדברג Josh Goldberg , מטפל שעלה לישראל מאוסטרליה וידגים כיצד ניתן לסייע במצבים של סטרס,...


Jun 29, 2021

היום שבו בנה של תמר פסח התחיל לדבר היה מרגש במיוחד !

עוד יותר מרגש היתה העובדה שזה לא קרה בגיל שנה, שנתיים או שלוש...

זה קרה בגיל 11!

עד אז, לירוי, ילד בעל צרכים מיוחדים מנתניה לא...


May 28, 2021

השילוש הקדוש- "בריאות , אושר וכושר" ,האם האחד יכול בלי השני או השלישי? איך מאזנים ביניהם? בפודקסט החדש של סער בויום שהינו בעלים שותף של חברת "נאוה בריאות ואיכות חיים", מאמן כושר...