Preview Mode Links will not work in preview mode

בריאות אושר וכושר

פודקסט הבריאות של סער בויום

Apr 17, 2022

עצרו את כל מה שאתם עושים, אתה הפרק הזה אתם חייבים לשמוע!

את המשפחה הזאת לא תרצו לפספס,

משפחת ריינר, הורים ל 4 ילדים, 3 מהם עם אוטיזים, 2 מה 3 גם עם אפילפסיה והפרעת קשב וריכוז ,...