Preview Mode Links will not work in preview mode

בריאות אושר וכושר


פודקסט הבריאות של סער בויום

Nov 15, 2022

מתכננים להכנס להריון? 

מנסים ולא מצליחים, רק 23 - על גברים וטיפולי פוריות עם עדי כהן .

על מה דיברנו?

 

  1. איך מגדירים בכלל בעיות פוריות?
  2. מהן טיפולי הפוריות שקיימים היום בשוק?
  3. מה חווה זוג שלא מצליח להכנס להריון
  4. איך עדי כהן הגיע להיות מלווה קבוצות 
  5. למה צריך לדבר עם המקום של גברים בהתמודדות הזו ולא להתמקד בבנות הזוג שהן אלה שחוות את עיקר ההליך ברמה הגופנית? 

כל זאת ועוד בפרק 23 המדהים.

 

מצ״ב לינק לתוכניית ערב ההרצאות גברים וטיפולי פוריות:

file:///Users/mac/Desktop/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%A2%D7%A8%D7%91%20%D7%92%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%20%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA.pdf